Index - Videndeling - Beskrivelse - Faciliteter - Resursekategorisering - Materialekategorisering - Perspektiver - Praktiske oplysninger - Download produktark


Beskrivelse af @venDoc

@venDoc er et system til kategorisering, oraganisering og deling af elektroniske læringsresurser. Læringsresurserne kan knyttes til skoler, fag, trin, emner og på tværs heraf. Læringsresurserne knyt-tes samtidig til lærings- eller trinmål. Læringsresurset skal kun registreres én gang, selvom det anvendes på tværs af systemet, og ved opdatering af læringsresurserne vil der altid være rådighed over den nyeste version.

De læringskurser, der registreres, kan f.eks. være: forløbsplaner, cases, noter, kompendier, øvelser, opgaver, vejledende løsninger, huskesedler, manualer, råd og vink til undervisere, læringsobjekter m.v.

Læringsresurserne er nemme at genfinde via typestandarder, infor-mationslabels samt de trinmål det understøtter. Derved giver @venDoc umiddelbart lærerne mulighed for at registrere og søge læringsresurser, der kan være medvirkende til at dække konkrete trinmål efter den nye Folkeskolelov.

@venDoc egner sig specielt til e-læring, idet alle læringsresurser er registreret under sin egen URL (web-adresse/link). Det betyder, at undervisere kan sammensætte forløb ved angivelse af de ønskede læringsresurser URL i f.eks. et konferencesystem, et intranet, et interaktivt dokument eller en web-side. Eleverne, der anvender e-læringsforløbet, skal derfor blot aktivere de pågældende links for at få adgang til læringsresurser.