Index - Videndeling - Beskrivelse - Faciliteter - Resursekategorisering - Materialekategorisering - Perspektiver - Praktiske oplysninger - Download produktark


Faciliteter i @venDoc

  • Administration og kategorisering af nyt læringsresurse gennem oprettelse, redigering og sletning af: 4 organisatorisering (undervisnings) niveauer, læringsresursetype og trinmål.
  • Mulighed for at uploade, slette og downloade læringsresurser i vilkårligt valgte filformater.
  • Mulighed for at kategorisere læringsresurser på tværs af niveauerne samt at oprette globale læringsresursesamlinger på tværs af niveauerne.
  • Brugeradministration til oprettelse af brugere og tilmelding af fleksible brugerrettigheder. Den enkelte brugers agang til til systemet reguleres af de tildelte rettigheder. Herunder bl.a. mulighed for at delegere administrationsrettigheder til sub-organisationer
  • Mailfunktion med oprettelse og redigering af e-mail, samt afsendelse af disse til en eller flere specificerede bruger-grupper.
  • Meddelelse til brugere via flag, når der er indlagt nyt lærings-resurse.
  • Søgning på tværs i systemet på baggrund af et standardiseret label-system samt en række andre dimensioner.
  • Etablering af ekstern reference (link) til læringsresurser via læringsresursets unikke URL i forbindelse med e-læringsforløb eller samling i læringsobjekt.