Index - Videndeling - Beskrivelse - Faciliteter - Resursekategorisering - Materialekategorisering - Perspektiver - Praktiske oplysninger - Download produktark


Praktiske oplysninger

Demo: ITMF-@venDoc findet på følgende web-adresse: Http://avendoc.advsh.net Anvend Brugernavn: laerer1 og Kodeord: laerer1 for at se eksempler fra ITMF-@venDoc'en.

Vejledning: En vejledende gennemgang af hvordan @venDoc fungerer, kan ses her.

Pris: Systemet koster kr. 10.000,00 i anskaffelsespris for én folke-skole. Op til 10 skoler eller en kommune med op til 10 skoler kan gå sammen om fælles anskaffelse.

Drift: @venDoc hostes af @ventures, kompetencecenter for e-læring for en årlig afgift på kr. 5.000,00. Afgiften forhandles årligt på baggrund af forbrugt og forventet brug af serverplads og antal transaktioner via internettet.

@ventures, Kompetencecenter for e-læring
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Tlf: 89 36 33 33
Fax: 89 36 33 98
E-mail: konsulenter@ventures.dk

Web: www.ventures.dk

Kompetencecenter for e-læring yder konsulentbistand og udbyder pædagogiske kurser. Vi omsætter teori til praksis inden for e-læringsområdet, er trendsættende inden for e-lærings-pædagogik og hjælper andre til at lave e-læring af høj kvalitet. Kompetencecenteret har hjemsted på Århus Købmandsskole.

Kompetencecenteret udspringer af @ventures, der er et netværk for e-læring fra handelsskolerne. @ventures-gruppen består af Aalborg Handelsskole, Lyngby Uddannel-sescenter, TietgenSkolen i Odense, Sønderborg Handels-skole og Århus Købmandsskole.