Index - Videndeling - Beskrivelse - Faciliteter - Resursekategorisering - Materialekategorisering - Perspektiver - Praktiske oplysninger - Download produktark


Læringsresursekategorisering i folkeskolen

I ITMF-projektet i Sønderborg, valgte vi kun at anvende 3 ud af de 4 organisatoriske niveauer. Disse niveauer knyttes til henholdsvis:
  • Område, der kan være f.eks. Sønderborg Kommunale Skole-væsen, de enkelte skoler og andre relevante organisatoriske enheder.
  • Fag, der er folkeskolens fag.
  • Trin, der for hvert fag er de trin, hvortil der er defineret trinmål. Det er ikke helt afklaret, om alle trin vil blive anvendt, selvom der i nogle tilfælde ikke er selvstændige trinmål. Det kan muligvis være hensigtsmæssigt at kunne knytte et lærings-resurse til et trin, fordi det specielt egner sig til dette klassetrin.
  • Det 4. niveau anvendes ikke i første omgan