Index - Videndeling - Beskrivelse - Faciliteter - Resursekategorisering - Materialekategorisering - Perspektiver - Praktiske oplysninger - Download produktark


Videndeling og organisering af læringsresurser i Folkeskolen

Opkvalificering inden for it af lærerne i folkeskolen har frembragt en stor mængde undervisningsforløb, hvor it integreres i undervis-ningen. Derved ligger der rundt omkring på lærernes pc'ere en kæmpe potentiel ressource, der kan øge anvendelsen af it i under-visningen væsentligt. Imidlertid bruges denne ressource ikke på tværs af læreteams og skoler, hvorfor der slet ikke er opnået den effekt, som investeringerne berettiger til. Dels fordi lærerne ikke har tradition for at dele materiale, dels fordi der måske er en tilbageholdenhed med at vise andre, hvad man har lavet -men ikke mindst fordi der ikke er noget umiddelbar og simpel adgang til at dele materiale med andre.

Behovet for deling af materialer er blevet væsentlig større efter at folkeskolens undervisningsmål over meget kort tid har gennemgået en udvikling over "klare mål" til de nye trinmål. Lærerne har brug for at få orgaiseret deres materialer , så de kan få et overblik over i hvilken udstrækning disse nye trinmål kan nås.

For at kunne dele viden, er det i nogen udstrækning nødvendigt at de, der skal dele viden, har en fælles kode for det materiale, der ønskes delt. Samtidig er det nødvendigt at kunne klassificere materialerne, så de er nemme at genfinde for andre, der ønsker at gennemføre uddannelsesforløb, der både integrerer it og lever optil de nye trinmål.

Sammen med @ventures, Kompetencecenter for e-læring, udvikles en metode til klassificering af materialer og til registrering og genfinding af materialer målrettet lærernes behov. Samtidig implementeredes denne metode i en konkret videndelings-database kaldet @venDoc.