Index - Videndeling - Beskrivelse - Faciliteter - Resursekategorisering - Materialekategorisering - Perspektiver - Praktiske oplysninger - Download produktark


Perspektiver

Perspektivet er, at de enkelte skolers lærere uploader egne læringsresurser til systemet. De enkelte skoler har allerede deres egne områder på serveren. Derved kan der i første omgang deles læringsresurser mellem lærere på egen skole, ligesom der kan udvekles centralt udviklet læringsresurser. Men på længere sigt - når lærerne er parate - kan der også udveksles læringsresurser mellem skolerne. Skolerne skal blot åbne for deres områder.

Når der ligger tilstrækkeligt med læringsresurser, vil det være muligt at samle forskellige læringsresurser, der giver mulighed for at opnå et præcist angivet læringsmål på baggrund af veldefinere-de forudsætninger. Læringsobjektet bør understøtte forskellige læringsformer og læringsstile. Det vil være naturligt, at Sønderborg Kommunale Skolevæsen forsøger at støtte sådan en sådan udvik-ling - bl.a. gennem projekter, der har som mål at udvikle e-lærings-resurser, som kan stilles til rådighed for lærerne via @venDoc.

Men det vil også være muligt at uploade læringsobjekter fra andre leverandører at e-læringsresurser, så de kan være til rådighed via ITMF-@venDoc. F.eks. har Nesa udviklet et antal læringsobjekter til Natur og Teknik. Et eksempel på et sådan læringsobjekt "Hvad er en strømkilde?" ligger under området: Sønderborg Skolevæsen, faget Natur og Teknik og Trin 4 samt 6, idet læringsobjektet under-støtter trinmål på begge disse trin.

Der er - inspireret at Nesa-læringsobjekterne - og i direkte forlæng-else at ITMF-projektet søgt midler fra programstøtteordningen til samarbejde med Sønderskovskolen at udvikle 27 læringsobjekter til Natur og Teknik. Disse læringsobjekter vil alle blive distrubueret via ITMF-@venDoc'en til alle lærere i Sønderborg Kommunale Skole-væsen.